การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

    การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรน์ต่างๆ ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สิทธิในการ ป้องกันจากผู้อื่นในการทำการตลาดในสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และในอนาคตจะมีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ทางบริษัทควรจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเช่นเดียวกัน

    การจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมี 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. National Route

    การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง ต้องติดต่อไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง เรียกสั้นว่า ๆ การยื่นตรง โดยจะต้องมีการตั้งตัวแทนในประเทศดังกล่าว เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  1. Regional Route

    การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่รวมตัวกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ได้แก่ EUIPO OAPI และ Benelux เป็นต้น

  1. Madrid System

    การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และทางกรมฯ ก็จะนำส่งคำขอนั้นไปที่สำนักงานเครื่องหมายการค้า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จากนั้นทาง WIPO ก็จะยื่นคำขอไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศปลายทางนั้น โดยทางบริษัทผู้ขอต้องการจะขอรับความคุ้มครอง

หากมีผู้ประกอบการท่านใดผ่านมาเห็น ทางเราก็มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทนะคะจา