1. EXPERIENCE ประสบการณ์ที่ดี

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สินค้าหรือบริการต้องทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพของสินค้า แต่รวมไปถึงภาพลักษณ์
ของแบรนด์ การนำเสนอ การดูแลลูกค้า

2. EXCHANGE การสร้างความคุ้มค่า

สร้างความคุ้มค่าที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกยินดีที่จะจ่ายเงิน อธิบายง่ายๆคือการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจระหว่างเราและลูกค้านั่นเอง

3. EVERYWHERE เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์

ในอดีตการทำร้านค้า ทำเล ในการสร้างถือเป็ฯปัจจัยสำคัญแต่ในยุคนี้ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในด้านการค้ามากขึ้น
แบรนด์จึงควรหันมาเน้นการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ หรือร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์

4. EVANGELISM การสร้างความสัมพันธ์

หรือก็คือการเปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้กลายเป็นลูกค้าประจำ จากเดิมที่เน้นโปรโมชั่นที่แม้จะเพิ่มยอดขายในช่วงโปรแต่เมื่อหมดโปรโมชั่นก็มีแนวโน้มที่ยอดขายจะกลับมาซบเซา
เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการสมัครสมาชิก มีของขวัญเฉพาะสมาชิก ให้ลูกค้าได้รับรู้เรื่องราวของแบนรด์และมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์เพื่อสร้าง Brand Loyalty