บริการรับจดอย.

ขอใบอนุญาต อย

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญตสถานที่ผลิต

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน อย. ช่วยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนผ่าน สะดวก รวดเร็ว

บริการรับจดอย.

ทำความรู้จัก

อย.คืออะไร?

อย. คือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)
มีหน้าที่โดยดูแลคุ้มครองผู้บริโภค 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย

รับจดอย.

FDA REGISTRATION

ขออนุญาตสถานที่จัดเก็บ

REQUEST PERMIT FOR PRODUCTION PREMISES

ขอใบอนุญาติสถานที่ผลิต

REQUEST PERMIT FOR PRODUCTION PREMISES

จด อย.เครื่องสำอาง
จด อย.อาหารเสริม
จด อย. อาหาร เครื่องดื่ม
จด อย. เครื่องมือแพทย์

 

บริการรับจดอย.
บริการรับจดอย.
บริการรับจดอย.

เลข อย. สำหรับอาหารต้องมี 13 หลัก

บริการรับจดอย.