1. โลโก้ตัวย่อ Lettermark Logo

ใช้กับแบรนด์ที่มีชื่อยาว และต้องการย่อให้สั้น

2.โลโก้ตัวอักษร Wordmark

ใช้ชื่อแบรนด์มาตั้งเป็นโลโก้ โดยชื่อแบรนด์จะมีความสั้นและแปลกใหม่ในตัวเองอยู่แล้ว

3.โลโก้แบบสัญลักษณ์ Pictorial Mark

เป็นโลโก้ที่เอารูปสิ่งของที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ ไม่มีตัวอักษรประกอบ

4.โลโก้เชิงสัญลักษณ์ Abstract

โลโก้ที่นำสัญลักษณ์หรือรูปของสิ่งที่มีอยู่แล้วมาออกแบบใหม่ด้วยลายเส้นและสีให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสามารถสื่อถึงแบรนด์

5.มาสคอต Mascot

โลโก้ที่ใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นตัวแทน โดยมากมักออกแบบเป็นรูปร่างคน เพื่อสื่อถึงความเข้าถึงง่าย เป็นมิตร และเข้าได้กับทุกเพศทุกวัย

6.โลโก้ภาพและตัวอักษร Combination Mark

โลโก้ที่นำรูปภาพและตัวอักษรของชื่อแบรนด์มารวมกัน

7. ตรา Emblem

โลโก้ที่มีความเป็นตราสัญลักษณ์