ความแตกต่างของ Social Media กับ Website

ความแตกต่างของ Social Media กับ Website

ความแตกต่างของ Social Media กับ Websiteทำไมเรายังต้องทำการตลาดบนเว็บไซต์ทั้งที่ก็มีแพลตฟอร์มอื่นให้เลือกอีกมากมาย แล้วควรเลือกอะไร