บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดโลโก้ จดแบรนด์สินค้า บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าเบื้องต้นก่อนยื่นคำขอ ฟรี

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รีบจด!! เครื่องหมายการค้า ก่อนโดน Copy แบรนด์

จดทะเบียนบริษัทแล้ว อย่าลืม!! จดเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองโลโก้

ทำให้แบรนด์สินค้าดูดีมีมูลค่า

ยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์

ได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัย

สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างปลอดภัย

เอกสารสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กรณีนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

– ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร เบอร์โทร อีเมลที่สามารถติดต่อได้

– ภาพเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน

– รายการสินค้า/บริการ ที่ใช้กับโลโก้เช่น กระเป๋า รองเท้าผ้าใบ บริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

กรณีบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

– ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร เบอร์โทร อีเมลที่สามารถติดต่อได้

– ภาพเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน

– รายการสินค้า/บริการ ที่ใช้กับโลโก้เช่น กระเป๋า รองเท้าผ้าใบ บริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตัวอย่างหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า