นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ

นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ

นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ ยา คือ สารหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ทำให้มีผลในการป้องกันโรค บำบัดบรรเทา รักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ยามี 9 ประเภท คือ 1.ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ยาแผนโบราณ หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับการใช้ในกาารประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 3.ยาอันตราย หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย 4.ยาควบคุมพิเศษ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นยาควบคุมพิเศษ 5. ยาใช้ภายนอก หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก แต่ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่ 6.ยาใช้เฉพาะที่ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ใช้กับ หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ 7.ยาสามัญประจำบ้าน หมายว่าว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน 8.ยาบรรจุเสร็จ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ผิดผนึกไว้ 9.ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก พืช สัจว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง…

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจด อย.

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจด อย.

อย.คืออะไร? อย. คิอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration – FDA) เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจดทะเบียน อย. ประเภทของสินค้าที่จำเป็นต้องจดทะเบียน อย. ได้แก่ อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ยา ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.Vsเลขที่รับจดแจ้ง แบบไหนใช้อะไร? 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย. ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย. เครื่องมือแพทย์ แสดงเลขรับจดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาต มีตัวเลข 12 หลักในเครื่องหมาย อย. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน โดยจะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. 2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. เครื่องสำอาง…

การตลาดน่ารู้ กลยุทธ์ 4E มัดใจลูกค้า!

การตลาดน่ารู้ กลยุทธ์ 4E มัดใจลูกค้า!

1. EXPERIENCE ประสบการณ์ที่ดี สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สินค้าหรือบริการต้องทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพของสินค้า แต่รวมไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ การนำเสนอ การดูแลลูกค้า 2. EXCHANGE การสร้างความคุ้มค่า สร้างความคุ้มค่าที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกยินดีที่จะจ่ายเงิน อธิบายง่ายๆคือการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจระหว่างเราและลูกค้านั่นเอง 3. EVERYWHERE เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ ในอดีตการทำร้านค้า ทำเล ในการสร้างถือเป็ฯปัจจัยสำคัญแต่ในยุคนี้ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในด้านการค้ามากขึ้นแบรนด์จึงควรหันมาเน้นการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ หรือร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 4. EVANGELISM การสร้างความสัมพันธ์ หรือก็คือการเปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้กลายเป็นลูกค้าประจำ จากเดิมที่เน้นโปรโมชั่นที่แม้จะเพิ่มยอดขายในช่วงโปรแต่เมื่อหมดโปรโมชั่นก็มีแนวโน้มที่ยอดขายจะกลับมาซบเซาเปลี่ยนมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการสมัครสมาชิก มีของขวัญเฉพาะสมาชิก ให้ลูกค้าได้รับรู้เรื่องราวของแบนรด์และมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์เพื่อสร้าง Brand Loyalty

มัดรวม!โลโก้7แบบสำหรับธุรกิจ

มัดรวม!โลโก้7แบบสำหรับธุรกิจ

1. โลโก้ตัวย่อ Lettermark Logo ใช้กับแบรนด์ที่มีชื่อยาว และต้องการย่อให้สั้น 2.โลโก้ตัวอักษร Wordmark ใช้ชื่อแบรนด์มาตั้งเป็นโลโก้ โดยชื่อแบรนด์จะมีความสั้นและแปลกใหม่ในตัวเองอยู่แล้ว 3.โลโก้แบบสัญลักษณ์ Pictorial Mark เป็นโลโก้ที่เอารูปสิ่งของที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ ไม่มีตัวอักษรประกอบ 4.โลโก้เชิงสัญลักษณ์ Abstract โลโก้ที่นำสัญลักษณ์หรือรูปของสิ่งที่มีอยู่แล้วมาออกแบบใหม่ด้วยลายเส้นและสีให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสามารถสื่อถึงแบรนด์ 5.มาสคอต Mascot โลโก้ที่ใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นตัวแทน โดยมากมักออกแบบเป็นรูปร่างคน เพื่อสื่อถึงความเข้าถึงง่าย เป็นมิตร และเข้าได้กับทุกเพศทุกวัย 6.โลโก้ภาพและตัวอักษร Combination Mark โลโก้ที่นำรูปภาพและตัวอักษรของชื่อแบรนด์มารวมกัน 7. ตรา Emblem โลโก้ที่มีความเป็นตราสัญลักษณ์

เจาะลึก! 5ประเภทของGoogle ads

เจาะลึก! 5ประเภทของGoogle ads

เจาะลึก! 5 ประเภทของGoogle ads มีอะไรบ้างนะ? ปัจจุบัน google ads ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ เนื่องจากสามารถกระจายไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่มียอดผู้เข้าชมสูง ทำให้เรามีโอกาสในการ กระจายสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ วันนี้ BP online group จะพาคุณมารู้จักกับ ประเภทของGoogle ads เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้Adsแบบต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด Google adsมีอยู่ 5ประเภท ได้แก่ 1.Search Ads คือ บริการที่คนนิยมใช้ทำโฆษณาบน Google เป็นลำดับแรก ๆ โดยรูปแบบการทำโฆษณาประเภทนี้ จะใช้คีย์เวิร์ดเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของบริการ นั่นก็คือการ “โฆษณาค้นหา” ซึ่งแน่นอนว่าเวลาผู้คนค้นหาบน Google มักจะพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาลงไป แล้วเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำ ๆ นั้นจะแสดงผลขึ้นมาให้ผู้ค้นหาเลือกเข้าชม 2. Display (Google Display Network) Google Display Ads คือโฆษณาที่แสดงผลในรูปแบบของแบนเนอร์ เปรียบได้กับสื่อโฆษณาออฟไลน์ประเภทภาพโปสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะแสดงผลบนเว็บไซต์ต่างๆ…

รู้ไว้!ก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(Trade mark)

รู้ไว้!ก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(Trade mark)

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คืออะไร? เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าของเราเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการออกจากผู้ผลิตรายออื่นๆได้ หรือ โลโก้นั่นเอง หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่เป็นสิ่งประกันคุณภาพของธุรกิจ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญและเป็น เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างไร ? หลักการสำคัญของเครื่องหมายการค้า คือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับ การคุ้มครองโดยการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้การคุ้มครองจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศ ที่พิจารณาให้จดทะเบียนและจะไม่ขยายผลกาคุ้มครองไปยังอีกประเทศหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ3ประการ ดังนี้ มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน มีสิทธิป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับจำพวกสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (มาตรา 44) เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตลอดไป (มาตรา 53) มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนและโอนเครื่องหมายการค้าหรือบางส่วนก็ได้ (มาตรา 50, 51) มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิด สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 46)

SEO คืออะไร?ทำไมต้องทำSEO?

SEO คืออะไร?ทำไมต้องทำSEO?

SEO คืออะไร ทำไมต้องทำSEO ในยุคนี้ การทำ SEO ถือเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่ธุรกิจต้องทำ เพราะเป็นการช่วยทำให้เว็บไซต์ติดอันดับดีๆ เพิ่มโอกาสให้คนจะมาเจอเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนหน้าร้านหลักบนโลกออนไลน์ การทำเว็บไซต์ขึ้นมานั้น แน่นอนว่าเราต้องการให้มียอดเช้าชมเว็บไซต์ (Website Traffic)ให้ได้มากที่สุด ซึ่งต้องพึ่งเครื่องมืออย่าง SEO หรือ Search Engine Optimization เป็น กระบวนทางการตลาดดิจิทัลที่ทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้าแรกในการค้นหาบน Googleโดยการปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ให้สามารถค้นพบได้ง่ายขึ้น ยิ่งปรับแต่งเว็บไซต์ได้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาบนGoogleก็ยิ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าชม หน้าเว็บไซต์สินค้าและบริการของคุณ ช่วยให้สินค้าและบริการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย SEO ทำงานโดยแสดงเครื่องมือค้นหาว่าเนื้อหาของคุณเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด วิธีการทำ ต้องมีแม่นยำ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือค้นหาที่คุณนำปรับให้เหมาะสม ดังนั้น หากคุณต้องการปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นในหน้า เว็บไซต์ คุณต้องเข้าใจและตอบสนองต่ออัลกอริทึมของ Google เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุด อัลกอริทึม จะพิจารณาปัจจัยหลายประการรวมถึงคำที่ค้นหาที่มีความ เกี่ยวข้องและการใช้งานของหน้าเว็บ ความเชี่ยวชาญ แหล่งที่มา ตำแหน่งและการตั้งค่าของคุณ การทำSEOนั้นถือว่าเป็นการทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆเทียบกับการโปรโมทอย่างอื่นๆหรือการทำโฆษณาซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้การทำSEO หรือการทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับการค้นหา ยังช่วยดึงดูด ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆให่เข้ามาสู่ธุรกิจของเราได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินโปรโมทเพิ่มเติมบ่อยๆ

WordPress มีอะไรดี ? ใช้ทำอะไร ?

WordPress มีอะไรดี ? ใช้ทำอะไร ?

WordPress คืออะไร ? มารู้จักไปกับเรา       Wordpress เป็นระบบใช้สร้างออกแบบเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ตามความต้องการลูกค้า เหมาะกับการสร้างเว็บได้โดยไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด และสามารถทำการตลาดออนไลน์ SEO ผ่านเว็บไซต์ได้สะดวกสบาย มีฟังก์ชั่นหลายภาษา มีธีม ให้เลือกได้เหมาะสมตามธุรกิจงานที่ต้องการ รองรับไฟล์ทุกชนิด ผ่านการอับโหลด เช่น รูปภาพ วิดีโอ เอกสาร อื่นๆ มีระบบ Plugins ให้เลือกใช้ลูกเล่นต่างๆ เพื่อให้เว็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งเหมาะกับการสร้างตลาดออนไลน์บนเว็บไซต์อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ ขึ้นจาก WordPress ถึง 80% WordPress มีอะไรดี ?– Theme และ Plugin ให้เลือกใช้มากมาย– ทำเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ– รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอ– ผู้ใช้ ใช้งานง่าย ระบบหลังบ้านไม่ซับซ้อน เพื่อนๆพอจะได้ทราบข้างต้นแล้วว่า wordpress มีดีอย่างไร ใช้สร้างหรือออกแบบเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ เหมาะกับงานที่ลูกค้าต้องการใช้งานสะดวกและต้องการเว็บไซต์ที่สวยงาม เพื่อสร้างเว็บธุรกิจ เว็บการตลาด เว็บข้อมูล wordpress สามารถทำได้ทุกรูปแบบ…

สาระน่ารู้เล็กๆ เกี่ยวกับ TikTok

สาระน่ารู้เล็กๆ เกี่ยวกับ TikTok

สาระน่ารู้เล็กๆ เกี่ยวกับ TikTok– จำนวนผู้ใช้งาน TikTok เกือบ 60% มีอายุระหว่าง 16-24 ปี อีกกลุ่มอายุไม่เกิน 34 ปี– ยอดการดาวโหลดรวมกันทั่วโลกมีประมาณ 1.5 พันล้านครั้ง– เดือนกุมภาพันธ์ 2021 มีผู้ใช้ TikTok ประมาณ 1.1 พันล้านบัญชีทั่วโลก เพศหญิง 60% อีก 40% เพศชาย– ปัจจุบัน TikTok ในจีนยังใช้ชื่อ Douyin ในขณะที่ประเทศอื่นใช้ TikTok– ByteDance บริษัทที่เป็นเจ้าของ TikTok ปัจจุบันเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก– นำมาใช้เป็นเครื่องมือการทำการตลาดและสร้างการมีส่วนร่วมจะผู้ใช้งาน– อินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด (466 ล้าน) รองลงมาคือจีน (173 ล้าน) และสหรัฐอเมริกา (123 ล้าน)ทั้งหมดนี้คงทำให้เห็นชัดแล้วว่า TikTok ทำไมถึงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นTikTok ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์และนักการตลาด มาสร้างสรรค์ผลงานการทำการตลาดที่ไม่ซ้ำใครอีกด้วย

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์(E-commerce)

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์(E-commerce)

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์(E-commerce)ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ !!!สร้างเว็บอย่างมืออาชีพ สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WordPress + WooCommerce เนื่องจาก WordPress เป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตราฐานสูงในการสร้างเว็บไซต์ แล้วนำ WooCommerce มาช่วยเสริมในการสร้างร้านค้าออนไลน์ มีระบบต่างๆที่รองรับการสร้างร้านค้า ระบบตัดบัตร โอนเงิน ชำระเงิน ครบจบในที่เดียวเว็บไซต์ขายของที่สร้างด้วย WordPress ทั่วโลกนิยมใช้งานเพราะ1.การจัดการข้อมูลเนื้อหาที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว2.เป็นสากล มีมาตราฐานสูง3.เพิ่มลบอัปเดตเนื้อหาได้เอง ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ ร้านค้าออนไลน์มีอะไรดี ? กันนะ– อยู่ที่ไหน ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้– สะดวกในการบริหารจัดการมีระบบหลังบ้าน– ไม่ต้องลงทุนเช่าหน้าร้าน– เปิดออนไลน์ 24 ชม.– ระบบ One stop service– เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง