ความแตกต่างของ Social Media กับ Website

ความแตกต่างของ Social Media กับ Website

ความแตกต่างของ Social Media กับ Websiteทำไมเรายังต้องทำการตลาดบนเว็บไซต์ทั้งที่ก็มีแพลตฟอร์มอื่นให้เลือกอีกมากมาย แล้วควรเลือกอะไร

6 เหตุผลทำไมธุรกิจของคุณต้องมีเว็บไซต์

6 เหตุผลทำไมธุรกิจของคุณต้องมีเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์เป็นที่นิยมมากทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของคุณ

นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ

นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ

นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ ยา คือ สารหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ทำให้มีผลในการป้องกันโรค บำบัดบรรเทา รักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ยามี 9 ประเภท คือ 1.ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ยาแผนโบราณ หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับการใช้ในกาารประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 3.ยาอันตราย หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย 4.ยาควบคุมพิเศษ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นยาควบคุมพิเศษ 5. ยาใช้ภายนอก หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก แต่ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่ 6.ยาใช้เฉพาะที่ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ใช้กับ หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ 7.ยาสามัญประจำบ้าน หมายว่าว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน 8.ยาบรรจุเสร็จ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ผิดผนึกไว้ 9.ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก พืช สัจว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง…

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจด อย.

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจด อย.

อย.คืออะไร? อย. คิอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration – FDA) เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจดทะเบียน อย. ประเภทของสินค้าที่จำเป็นต้องจดทะเบียน อย. ได้แก่ อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ยา ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.Vsเลขที่รับจดแจ้ง แบบไหนใช้อะไร? 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย. ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย. เครื่องมือแพทย์ แสดงเลขรับจดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาต มีตัวเลข 12 หลักในเครื่องหมาย อย. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน โดยจะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. 2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. เครื่องสำอาง…

การตลาดน่ารู้ กลยุทธ์ 4E มัดใจลูกค้า!

การตลาดน่ารู้ กลยุทธ์ 4E มัดใจลูกค้า!

1. EXPERIENCE ประสบการณ์ที่ดี สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สินค้าหรือบริการต้องทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพของสินค้า แต่รวมไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ การนำเสนอ การดูแลลูกค้า 2. EXCHANGE การสร้างความคุ้มค่า สร้างความคุ้มค่าที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกยินดีที่จะจ่ายเงิน อธิบายง่ายๆคือการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจระหว่างเราและลูกค้านั่นเอง 3. EVERYWHERE เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ ในอดีตการทำร้านค้า ทำเล ในการสร้างถือเป็ฯปัจจัยสำคัญแต่ในยุคนี้ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในด้านการค้ามากขึ้นแบรนด์จึงควรหันมาเน้นการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ หรือร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 4. EVANGELISM การสร้างความสัมพันธ์ หรือก็คือการเปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้กลายเป็นลูกค้าประจำ จากเดิมที่เน้นโปรโมชั่นที่แม้จะเพิ่มยอดขายในช่วงโปรแต่เมื่อหมดโปรโมชั่นก็มีแนวโน้มที่ยอดขายจะกลับมาซบเซาเปลี่ยนมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการสมัครสมาชิก มีของขวัญเฉพาะสมาชิก ให้ลูกค้าได้รับรู้เรื่องราวของแบนรด์และมีความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์เพื่อสร้าง Brand Loyalty

มัดรวม!โลโก้7แบบสำหรับธุรกิจ

มัดรวม!โลโก้7แบบสำหรับธุรกิจ

1. โลโก้ตัวย่อ Lettermark Logo ใช้กับแบรนด์ที่มีชื่อยาว และต้องการย่อให้สั้น 2.โลโก้ตัวอักษร Wordmark ใช้ชื่อแบรนด์มาตั้งเป็นโลโก้ โดยชื่อแบรนด์จะมีความสั้นและแปลกใหม่ในตัวเองอยู่แล้ว 3.โลโก้แบบสัญลักษณ์ Pictorial Mark เป็นโลโก้ที่เอารูปสิ่งของที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ ไม่มีตัวอักษรประกอบ 4.โลโก้เชิงสัญลักษณ์ Abstract โลโก้ที่นำสัญลักษณ์หรือรูปของสิ่งที่มีอยู่แล้วมาออกแบบใหม่ด้วยลายเส้นและสีให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสามารถสื่อถึงแบรนด์ 5.มาสคอต Mascot โลโก้ที่ใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นตัวแทน โดยมากมักออกแบบเป็นรูปร่างคน เพื่อสื่อถึงความเข้าถึงง่าย เป็นมิตร และเข้าได้กับทุกเพศทุกวัย 6.โลโก้ภาพและตัวอักษร Combination Mark โลโก้ที่นำรูปภาพและตัวอักษรของชื่อแบรนด์มารวมกัน 7. ตรา Emblem โลโก้ที่มีความเป็นตราสัญลักษณ์

เจาะลึก! 5ประเภทของGoogle ads

เจาะลึก! 5ประเภทของGoogle ads

เจาะลึก! 5 ประเภทของGoogle ads มีอะไรบ้างนะ? ปัจจุบัน google ads ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ เนื่องจากสามารถกระจายไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่มียอดผู้เข้าชมสูง ทำให้เรามีโอกาสในการ กระจายสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ วันนี้ BP online group จะพาคุณมารู้จักกับ ประเภทของGoogle ads เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้Adsแบบต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด Google adsมีอยู่ 5ประเภท ได้แก่ 1.Search Ads คือ บริการที่คนนิยมใช้ทำโฆษณาบน Google เป็นลำดับแรก ๆ โดยรูปแบบการทำโฆษณาประเภทนี้ จะใช้คีย์เวิร์ดเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของบริการ นั่นก็คือการ “โฆษณาค้นหา” ซึ่งแน่นอนว่าเวลาผู้คนค้นหาบน Google มักจะพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาลงไป แล้วเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำ ๆ นั้นจะแสดงผลขึ้นมาให้ผู้ค้นหาเลือกเข้าชม 2. Display (Google Display Network) Google Display Ads คือโฆษณาที่แสดงผลในรูปแบบของแบนเนอร์ เปรียบได้กับสื่อโฆษณาออฟไลน์ประเภทภาพโปสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะแสดงผลบนเว็บไซต์ต่างๆ…